Laten wij daarom .... doorgaan tot de volmaaktheid! Hebreen 6:1
Woord voor de dag
-- DagelijksWoord.nl
Woord voor de week

21 Mei 2017 Paulus als voorbeeld in het dienen van de Heere


Paulus verteld ons in de bief aan de Thessalonicenzen iets over zijn bediening, waar wij allemaal gehoor aan moeten geven: Wij vertellen de mensen niet wat zij graag willen horen, maar wat God ons opdraagt” (1 Thess. 2:4 HB). 
Dat moet een getuigenis zijn van iedereen die verkondigt en onderwijst, en dat zij nooit een woord verkondigen wat hun toehoorders de oren streelt maar alleen wat naar Gods wil is.


KLIK HIER voor meer woorden van de afgelopen weken.


Nieuw artikel:

Geloof - uit het hart, of met het verstand?

Nederlandse vertaling van een audio/ videodienst door Zac Poonen, CFC Bangalore, India


Het fundament

BASIS CHRISTELIJK ONDERWIJS (Basic christian teachings) is een 72-delige, door Zac Poonen geschreven Bijbelstudie voor jong gelovigen en kinderen, met als doel, het leggen van een fundament voor het volgen van Jezus op basis van Gods Woord. 

Deel 44 God kan u wijsheid geven


En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden” (Jakobus 1:5 HSV).

Deel 45 God en geld zijn elkaars tegenpolen

Jezus zegt; “Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.

Mammon betekent geld en materiele rijkdom, of materiele dingen in het algemeen. En wat zei Jezus met betrekking tot de verhouding tussen deze twee meesters?

Lees dit heel zorgvuldig: “hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben”.

Dit zijn de woorden van Jezus! Jezus geeft licht uit de hemel over dit onderwerp over God en geld en Hij laat hier zien dat geld een meester is en dat God een Meester is. 

Klik op de afbeelding voor de reeds vertaalde delen in het Nederlands.

  

Video onderwijs in het Nederlands

YouTube opnames van o.a. de Heart Cry conferentie

met Zac Poonen, van 29 april – 2 mei 2016 

 

THROUGH THE BIBLE 2e Druk

   IN HET ENGELS GESCHREVEN UITGAVE VAN:

     THROUGH THE BIBLE DOOR ZAC POONEN

           

klik op de afbeelding voor de inhoudsopgave

           1024 pagina’s (Hardcover)         

Als 2e druk leverbaar sinds februari 2017

Prijs per boek incl. portokosten geregistreerde luchtpost: € 45, -

Prijs voor 16 boeken (verstuurd via FEDEX) € 480, -

Betaling via een Nederlandse bank. Levertijd 15 tot 20 dagen. 

Voor bestelling van het boek stuur een email naar: cfc@cfcindia.com of info@shub.nl  

of ga voor meer informatie naar: www.cfcindia.org


De Bergrede door Zac Poonen

Nu verkrijgbaar bij de boekhandel en als gratis PDF e-boek

Klik HIER voor meer informatie.

 

Gods Waarheid leren kennen

Gedeelte uit de preek van Zac Poonen van 11 october 2015 (ondertiteld)