Alles wat Jezus leerde

Beste bezoeker 

De “Grote Opdracht” die Jezus aan Zijn apostelen gaf bestaat uit twee delen:

1.  “Het Evangelie prediken aan alle schepselen” (Markus 16:15-16). Gelukkig doen veel kerken dit.

2. Discipelen maken, hen dopen en hen alles leren wat Jezus onderwezen heeft. (Mattheüs 28:19-20) Jammer genoeg wordt dit tweede deel van de Grote Opdracht in de meeste kerken niet of niet voldoende onderwezen. Maar zonder dit gedeelte is de Boodschap echter niet compleet.

CFC India heeft de laatste 40 jaar er naar gestreefd om dit tweede deel van de Grote Opdracht uit te voeren.

Wij zoeken wegen om, ook via internet, “alle volken” met dit Evangelie te bereiken. Recentelijk is er een nieuwe 80-delige video studie, met de titel "All that Jesus taught" door broeder Zac Poonen, gepubliceerd.

SHUB is begonnen met het vertalen en ondertitelen van deze serie: “Alles wat Jezus leerde”. Onder Gods hulp en leiding willen wij regelmatig een deel op deze website te plaatsen.  Er wordt nog gezocht naar het juiste lettertype, wat het best leesbaar is, daarom ziet in de eerste video's hierin een verschil.  Mocht u serieuze fouten tegenkomen in de ondertiteling laat het dan a.u.b. weten via de contactpagina.

Hieronder vindt u de video's met Nederlandse ondertiteling

Deel 1. De Grote Opdracht
Deel 2. De doop en de Drie-eenheid
Deel 3. Gods Woord tot ons nemen
Deel 4. Niet bij brood alleen