Het fundament

De wijze van onderwijs, door Zac Poonen, is zodanig dat een kind veel dingen hiervan kan begrijpen.

Mattheüs 11:25 En Jezus bad dit gebed: "Vader, Heer van hemel en aarde, dank U wel dat  U de waarheid hebt verborgen voor wijzen en geleerden. Maar U hebt de  waarheid bekendgemaakt aan kleine kinderen.

De Bijbelstudie "Basic Christian Teachings" is dan ook bedoeld om jong gelovigen en kinderen op een eenvoudige wijze in de fundamentele waarheden van de Bijbel te onderwijzen.

Ik ben geen letterkundige en deze website is dan ook niet bedoeld voor hen die op zoek zijn naar, of zich ergeren aan taal- of grammaticafouten, maar is bedoeld voor hen die zich kunnen vinden in Mattheüs 11 vers 25. Alleen wanneer wij bereid zijn om net als een kind aan de voeten van Jezus te gaan zitten om naar Hem te luisteren en Zijn onderwijs te leven, dan zal God ons datgene openbaren wat in Zijn Woord beschreven staat. Mocht u echter Bijbelse onzorgvuldigheden of onwaarheden herkennen die ingaan tegen dat wat Jezus geleerd heeft, aarzel dan niet om ons via email te informeren of er vragen over te stellen.

Deze Engelstalige serie wordt in het Nederlands vertaald, waarbij voor zover mogelijk, elke week een deel wordt toegevoegd. Elk deel bestaat uit ongeveer 3 pagina's die u kunt uitprinten en verzamelen tot een complete studie. De inhoudsopgaaf van de hele studie is hier bijgevoegd zodat u deze voor uzelf kunt toevoegen.

Deze hele serie is in het Engels ook te beluisteren via DEZE link

Klik op de titel voor de PDF weergave

           Inhoudsopgaaf

Deel 1 De oorsprong van het kwaad

Deel 2 God veranderd het kwaad in iets goeds

Deel 3 De kracht van de keuzevrijheid

Deel 4 Zonde ontstaat door ongeloof 

Deel 5 De functie van het geweten

Deel 6 Waarom Christus moest sterven

Deel 7 Bekering

Deel 8 Geloof

Deel 9 De Heilige Geest als geschenk van God

Deel 10 Gods Woord is ons voedsel

Deel 11 Gods Woord helpt ons om de duivel te overwinnen

Deel 12 Gods woord vernieuwd ons denken

Deel 13 Religiositeit en geestelijkheid

Deel 14 Het minimale of het maximale voor de Heere

Deel 15 Een zoon of een werknemer

Deel 16 Het tiende gebod houden

Deel 17 Dode werken

Deel 18 Meer over dode werken

Deel 19 Nog iets meer over dode werken

Deel 20 Nog iets over dode werken 

Deel 21 Wet en genade

Deel 22 Een reden waarom wij falen

Deel 23 Nog een reden waarom wij falen

Deel 24 Nog meer redenen waarom wij in zonde terug vallen

Deel 25 Geloof en aanbidding

Deel 26 Kruisiging en aanbidding 

Deel 27 Aanbidding verdrijft satan

Deel 28 Een nieuw lied van aanbidding

Deel 29 Lofprijzing geeft bevrijding

Deel 30 Lofprijzing opent gesloten deuren 

Deel 31  Gods doel met de mens

Deel 32 Nederigheid in de komst van Jezus naar de aarde

Deel 33 Nederigheid in het leven van Jezus op aarde

Deel 34 Nederigheid in het sterven van Jezus

Deel 35 Jezus overwon de zonde

Deel 36 Jezus deed de wil van God

Deel 37 Voor Jezus was ieder mens waardevol

Deel 38 Jezus hechtte meer waarde aan mensen dan aan dingen 

Deel 39 Jezus bestudeerde de Schriften

Deel 40 Jezus gehoorzaamde de Vade

Deel 41 De toespraken van Jezus waren altijd liefdevol